Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1817–1819)

Page 178 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11817.11.20Pstrążne19Marianna StaszczakCatholicfemaleBasilius StaszczakEudocia Szpak
21817.11.29Pstrążne3Anna SzpakCatholicfemaleJacobus SzpakAnna Guzy
31817.12.08Pstrążne9Anna StaszczakCatholicfemalePetrus StaszczakMarianna Kozak
41817.12.13Pstrążne25Barbara BudakCatholicfemalePetrus BudakAnastasia Telawski
51818.05.04Pstrążne5Pelagia WarcholikCatholicfemaleAmbrosius WarcholikEudocia Murianka
61818.07.11Pstrążne11Xenia DykiCatholicfemaleIgnatius DykiAnna Kycey
71818.08.28Pstrążne12Andreas LepakCatholicmaleMichael LepakMarianna Kozak
81818.09.01Pstrążne20Justina SzopaCatholicfemaleJoannes SzopaEudocia Smakuła
91818.09.25Pstrążne18Michael KopczaCatholicmaleDamianus KopczaMaria Oleiarz?
101818.11.24Pstrążne15Andreas HnatikCatholicmaleJoannes HnatikHelenna Krutyło
111818.11.24Pstrążne15Joannes HnatikCatholicmaleJoannes HnatikHelenna Krutyło
121819.01.26Pstrążne28Marianna MuriankaCatholicfemaleJoannes MuriankaAnna Cucura
131819.01.30Pstrążne4Gregorius KopczaCatholicmaleJacobus KopczaAnna Szopa
141819.02.08Pstrążne3Eudocia SzpakCatholicfemaleJacobus SzpakAnna Guzy
151819.04.29Pstrążne19Stephanus StaszczakCatholicmaleBasilius StaszczakEudocia SzpakBaptism date is given as April 31, which is not a date.
161819.06.03Pstrążne26Tecla HnatikCatholicfemaleJoannes HnatikAnastasia Kozak
171819.07.11Pstrążne9Paulus StaszczakCatholicmalePetrus StaszczakMarianna Kozak
181819.07.25Pstrążne16Stephanus HnatikCatholicmaleMichael HnatikAnastasia Kozak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00178.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.