Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1826–1828)

Page 183 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11826.06.11Pstrążne27Athanasius KontkoCatholicmaleGregorius KontkoAnna Kozak
21826.06.23Pstrążne16Tatianna HnatikCatholicfemaleMichael HnatikMarianna Cucura
31826.07.01Pstrążne1Joannes NiszczotCatholicmaleTimotheus NiszczotMarianna Podberezniak
41826.08.04Pstrążne20Pantalemon SzpakCatholicmaleIllegitimate? ?Maria Szpak
51826.09.01Pstrążne28Rosalia MuriankaCatholicfemaleJoannes MuriankaAnna Cucura
61826.09.18Pstrążne6Joannes ProkipCatholicmaleJoannes ProkipEva Lepak
71827.01.06Pstrążne1Daniel KołtkoCatholicmaleGeorgius KołtkoAnna Hermann
81827.01.19Pstrążne20Rosalia SzopaCatholicfemaleStephanus SzopaMaria Kontko
91827.02.04Pstrążne6Gregorius ProkipCatholicmaleSimeon ProkipMaria Kozak
101827.05.30Pstrążne7Constantinus TylawskiCatholicmaleJoannes TylawskiMaria Hnatik
111827.06.05Pstrążne24Maria GuzyCatholicfemaleAlexius GuzyTheodosia Szpak
121827.07.04Pstrążne14Rosalia KopczaCatholicfemaleStephanus KopczaMaria Cucura
131827.11.22Pstrążne2Anna WarcholikCatholicfemaleStephanus WarcholikAnna Tylawska
141827.12.18Pstrążne3Nicolaus FedorczakCatholicmaleMichael FedorczakAnna Guzy
151827.12.21Pstrążne21Justina KozakCatholicfemaleStephanus KozakAnastasia Prokop
161828.01.12Pstrążne11Marianna DykiCatholicfemaleIgnatius DykiAnna Kycey
171828.01.26Pstrążne22Paulus SzpakCatholicmaleMichael SzpakEva Pieroganicz
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00183.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.