Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1826–1827)

Page 206 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11826.12.26Rozdziele21Stephanus KaczurCatholicmaleJoannes KaczurThecla Telawski
21827.01.03Rozdziele45Basilius HolutaCatholicmaleGregorius HolutaMarianna Grabania
31827.04.01Rozdziele26Maria AkymikCatholicfemaleStephanus AkymikEuphimia Kopcza
41827.04.18Rozdziele67Maria FrinckoCatholicfemaleStephanus FrinckoAnna Dziadok
51827.05.23Rozdziele31Rosalia HermannCatholicfemaleGeorgius HermannMaria Przybyła
61827.06.05Rozdziele59Maria DraganCatholicfemaleJosaphatus DraganAnastasia Frincko
71827.07.01Rozdziele56Rosalia BarszczCatholicfemaleDamianus BarszczAnastasia Kaczur
81827.08.30Rozdziele56Maria BarszczCatholicfemaleIllegitimate? ?Regina Barszcz
91827.08.30Rozdziele50Justina HawrylakCatholicfemaleJoannes HawrylakMaria Pregnar
101827.09.01Rozdziele54Maximilianus BubniakCatholicmaleAdalbertus BubniakTatianna BarszczHe is marked as illegitimate on his original birth registration, but legitimate on the copy. There is, significantly, no signed declaration regarding his father's religion on the original record.
111827.09.22Rozdziele23Anastasia DziadykCatholicfemaleAndreas DziadykAnna Frincko
121827.09.26Rozdziele42Anastasia DudraCatholicfemaleAndreas DudraAnna Prokopczak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00206.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.