Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Death records (1808–1810)

Page 275 of dataset 142_6924
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11808.02.24Męcina Wielka11Anna KaczmarczyckaCatholicfemale8GrassansPetrus Kaczmarczyk
21808.05.04Męcina Wielka58Agaphia RachlowaCatholicfemale80Ordinaria
31808.05.30Męcina Wielka43Alexius MizikCatholicmale3mOrdinaria
41808.07.06Męcina Wielka30Laurentius JaskowiczCatholicmale6GrassansAndreas Jaskowicz
51808.12.20Męcina Wielka55Timotheus BorykCatholicmale64Ordinaria
61808.12.30Męcina Wielka55Anna BorykCatholicfemale11dOrdinariaNikita Boryk
71809.01.25Męcina Wielka29Basilius BobakCatholicmale10OrdinariaJoannes Bobak
81809.03.14Męcina Wielka12Timotheus SmakułaCatholicmale10dOrdinariaGregorius Smakuła
91809.03.16Męcina Wielka19Barbara RusiniakCatholicfemale3y 2mOrdinariaBasilius Rusiniak
101809.03.24Męcina Wielka19Maria RusiniakCatholicfemale3y 2mOrdinariaBasilius Rusiniak
111809.03.26Męcina Wielka12Eva SmakułaCatholicfemale22dOrdinariaGregorius Smakuła
121809.03.29Męcina Wielka5Petrus GuzyCatholicmale90Ordinaria
131809.03.29Męcina Wielka39Joannes RusiniakCatholicmale1 1/2y 1mOrdinariaJoannes Rusiniak
141809.06.20Męcina Wielka5Maria GuzyCatholicfemale3mOrdinariaAndreas Guzy
151809.07.25Męcina Wielka80Eva MuriankaCatholicfemale1 1/2OrdinariaBasilius Murianka
161809.08.10Męcina Wielka16Timotheus SmakułaCatholicmale7mOrdinariaJoannes Smakuła
171809.11.25Męcina Wielka81Agaphia KaczmarczyckaCatholicfemale27OrdinariaAthanasius Kaczmarczyk
181810.01.20Męcina Wielka11Ignatius KaczmarczyckaCatholicmale1OrdinariaMacarus Kaczmarczyk
191810.01.28Męcina Wielka47Joannes ChomikCatholicmale3OrdinariaGeorgius Chomik
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00275.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.