Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1790)

Page 35 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11790.01.02Wapienne14Anastasia PrystaszCatholicfemaleMichael PrystaszAgaphia Prokopczak
21790.02.14Wapienne12Agaphia ChymczakCatholicfemaleJoannes ChymczakAnna Szopa
31790.02.14Wapienne3Basilius PyzykCatholicmaleGregorius PyzykAnna Szopa
41790.04.07Wapienne41Gabriel SmolejCatholicmaleGregorius SmolejMaria Kłapacz
51790.06.13Wapienne45Maria FrynckoCatholicfemaleJoannes FrynckoHelena Kruk
61790.07.04Wapienne15Maria MizikCatholicfemaleGregorius MizikAnastasia Popowicz
71790.08.12Wapienne16Stephanus KostikCatholicmaleIllegitimate? ?Anastasia Kostik
81790.09.12Wapienne36Maria KołtkoCatholicfemaleJoannes KołtkoMaria Okopiał
91790.09.26Wapienne22Michael KołtkoCatholicmaleBasilius KołtkoMaria Smarz
101790.11.18Wapienne43Paraskevia FrynckoCatholicfemaleJoannes FrynckoAnna Kaczmazyk
111790.10.01Wapienne23Anna CpinCatholicfemaleJacobus CpinAnna Czop
121790.10.01Wapienne25Andreas ChymczakCatholicmaleAndreas ChymczakMaria Roman
131790.10.28Wapienne11Stephanus KrupaCatholicmalePaweł KrupaEva Kowłko
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00035.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.