Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1834–1835)

Page 411 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11834.11.02Rozdziele57Alexius Telep21Anna Tylawski17Theodorus TelepEva GrabaniaJacobus TylawskiAnna Juszczak
21834.11.16Rozdziele54Joannes Bubniak19Eva Tylawski15Adalbert BubniakTatianna BarszczMathias TylawskiMaria Dragan
31835.02.15Rozdziele25Petrus Grabania36Maria LepakBasilius GrabaniaMaria JuszczakMichael LepakMaria Kozak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00411.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.