Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Death records (1835–1836)

Page 417 of dataset 142_6924
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11835.09.03Męcina Wielka30Joannes JasiewiczCatholicmale1/52naturalisDaniel JasiewiczJustina Jagorska
21835.09.04Męcina Wielka29Anna MłynarCatholicfemale11 1/2GrassansThomas MłynarMaria Murianka
31835.09.12Męcina Wielka35Gregorius FecCatholicmale9/12GrassansAlexius FecMaria Fryncko
41835.10.15Męcina Wielka39Maria RusyniakCatholicfemale60naturalis
51835.12.17Męcina Wielka57Michael BorykCatholicmale1 3/12OrdinariaAndreas BorykThecla Jasiowicz
61835.12.26Męcina Wielka67Basilius JuszczakCatholicmale76naturalis
71836.03.08Męcina Wielka36Demetrius JuszczakCatholicmale64Ordinaria
81836.03.10Męcina Wielka81Salomea BorykCatholicfemale1 1/2naturalisAhaphia Boryk
91836.03.10Męcina Wielka43Gregorius MizikCatholicmale11/12OrdinariaJoachimus MizikMaria Telep
101836.03.16Męcina Wielka83Maria JuszczakCatholicfemale26 2/12naturalisPetrus JuszczakAnna Ciupka
111836.04.09Męcina Wielka39Joannes RusyniakCatholicmale1/2OrdinariaIsidorus RusyniakAnastasia Khrczmarczyk
121836.06.02Męcina Wielka49Anna HerrmannCatholicfemale42naturalisMacarius Herrmann
131836.09.16Męcina Wielka58Andreas MizikCatholicmale2/52OrdinariaIgnatius MizikHelena Murianka
141836.10.22Męcina Wielka39Rosalia RusyniakCatholicfemale2/52naturalisTimotheus RusyniakEuphemia Rachel
151836.11.01Męcina Wielka74Maria KarczmarczykCatholicfemale53OrdinariaMacarius Karczmarczyk
161836.11.28Męcina Wielka18Michael KretCatholicmale1/52naturalisJosephus KretTheodosia Krupa
171836.12.01Męcina Wielka18Rosalia KretCatholicfemale3 8/12OrdinariaJosephus KretTheodosia Krupa
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00417.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.