Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Death records (1831)

Page 421 of dataset 142_6924
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11831.01.30Rozdziele56Damianus BarszczCatholicmale43Ordinaria
21831.02.01Rozdziele30Panteleon CapCatholicmale22Cardialisis nervosaJoannes Cap
31831.03.11Rozdziele46Petrus GrabaniaCatholicmale1 1/2NaturalisJoannes Grabania
41831.03.13Rozdziele56Joannes BarszczCatholicmale16 1/12OrdinariaDamianus Barszcz
51831.03.21Rozdziele56Anastasia BarszczCatholicfemale37NaturalisDamianus Barszcz
61831.03.30Rozdziele26Euphimia TyndirCatholicfemale70OrdinariaAndreas Tyndir
71831.04.15Rozdziele56Justina BarszczCatholicfemale4/12NaturalisDamianus Barszcz
81831.05.04Rozdziele65Joannes BajusCatholicmale26Ordinaria
91831.06.01Rozdziele51Joannes PaulakCatholicmale56Hectica
101831.06.17Rozdziele56Andreas BarszczCatholicmale83Naturalis
111831.07.28Rozdziele12Maria DraganCatholicfemale56Ordinaria
121831.08.28Rozdziele43Eva DudraCatholicfemale14NaturalisDaniel Dudra
131831.08.29Rozdziele16Anna KocurCatholicfemale56Cholera
141831.08.29Rozdziele59Basilius FrinckoCatholicmale66Dissenteria
151831.09.02Rozdziele43Daniel DudraCatholicmale43Cholera
161831.09.03Rozdziele10Euphimia KoziaczynaCatholicfemale40Cholera
171831.09.03Rozdziele59Petrus DraganCatholicmale1 1/2CholeraJosaphat Dragan
181831.09.03Rozdziele67Maria FrynckoCatholicfemale4 1/2CholeraStephanus Fryncko
191831.09.05Rozdziele19Theodorus DziadokCatholicmale66Cholera
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00421.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.