Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1843)

Page 134 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11843.03.01Pstrążne2Eva ProkopikCatholicfemaleSimeon ProkopikAnna Tylawski
21843.03.11Pstrążne23Euphrosina CucuraCatholicfemaleIllegitimate? ?Rosalia Cucura
31843.05.17Pstrążne22Isidorus SzpakCatholicmaleIllegitimate? ?Praxedis Szpak
41843.06.01Pstrążne26Josephus HnatikCatholicmaleTheodorus HnatikMaria Murianka
51843.06.11Pstrążne10Nicephorus KozakCatholicmaleIllegitimate? ?Anna Kozak
61843.07.31Pstrążne3Elias SzpakCatholicmaleGeorgius SzpakAnastasia Szopa
71843.08.05Pstrążne11Antonius DykiCatholicmaleMathias DykiAnna Juszczak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00134.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.