Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1837)

Page 14 of dataset 142_6925
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11837.01.201837.01.21Rozdziele63Rosalia CapCatholicfemalePantelemon CapAnna Przybyła
21837.01.251837.01.29Rozdziele64Maria DudraCatholicfemaleStephanus DudraEva TylawskiMaternal grandmother Eva Bazylewicz is the daughter of Reverend Joannes Bazylewicz
31837.02.021837.02.05Rozdziele32Basilius LizakCatholicmaleMaximilianus LizakMaria Grabania
41837.02.101837.02.12Rozdziele51Basilius PaulakCatholicmaleJoannes PaulakMaria Dudra
51837.02.131837.02.14Rozdziele53Joannes RusynCatholicmaleSimeon RusynAnna Pregnar
61837.02.131837.02.14Rozdziele1Triphonus ?CatholicmaleIllegitimate? ?Irina GrabaniaMother is wife of Basilius Grabania. Parents not specified.
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00014.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.