Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1846)

Page 157 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11846.01.04Rozdziele46Maria GrabaniaCatholicfemaleJoannes GrabaniaAnna Dudra
21846.01.05Rozdziele7Josephus PregnarCatholicmalePaulus PregnarPelagia Dragan
31846.01.17Rozdziele9Joannes TylawskiCatholicmaleStephanus TylawskiEva Frincko
41846.01.29Rozdziele36Gregorius DraganCatholicmaleMaximilianus DraganAnastasia Fryncko
51846.01.30Rozdziele48Rosalia DudraCatholicfemaleElias DudraAnna Rusyn
61846.04.04Rozdziele55Anastasia TelepCatholicfemaleDaniel TelepEva Kołtko
71846.04.15Rozdziele14Irina KołtkoCatholicfemaleIllegitimate? ?Anastasia Kołtko
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00157.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.