Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1846)

Page 158 of dataset 142_6925
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11846.04.251846.04.26Rozdziele14Rosalia KarlakCatholicfemaleDaniel KarlakMaria Borsuk
21846.05.071846.05.08Rozdziele64Justina DudraCatholicfemaleStephanus DudraEva Tylawski
31846.06.241846.06.25Rozdziele10Joannes KocurCatholicmaleNicolaus KocurAnna Tylawski
41846.07.141846.07.15Rozdziele59Basilius BajusCatholicmaleJoannes BajusAnna Tylawski
51846.07.211846.07.22Rozdziele52Basilius BubniakCatholicmaleFelix BubniakMaria Kaczor
61846.08.021846.08.03Rozdziele53Petrus BubniakCatholicmaleJosephus BubniakEva Telepp
71846.08.151846.08.16Rozdziele72Mathias DraganCatholicmaleNicolaus DraganBarbara Herrmann
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00158.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.