Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1846)

Page 159 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11846.08.20Rozdziele51Anna PaulakCatholicfemaleJoannes PaulakMaria Dudra
21846.09.04Rozdziele18Rosalia BorsukCatholicfemaleOnuphrius BorsukPelagia Szpak
31846.09.28Rozdziele49Michael TylawskiCatholicmaleJoannes TylawskiMaria Chomik
41846.09.30RozdzieleGregorius CapCatholicmaleMichael CapMaria TyndirBirth and baptism dates appear to be switched.
51846.10.06Rozdziele43Thecla DudraCatholicfemaleJoannes DudraAnna Tylawski
61846.11.02Rozdziele34Lucas TylawskiCatholicmaleStephanus TylawskiMaria Kruk
71846.11.02Rozdziele34Demetrius TylawskiCatholicmaleStephanus TylawskiMaria Kruk
81846.11.21Rozdziele25Rosalia GrabaniaCatholicfemalePetrus GrabaniaMaria Lepak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00159.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.