Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1837)

Page 16 of dataset 142_6925
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11837.04.121837.04.13Rozdziele13Anna KaczurCatholicfemaleJoannes KaczurMaria Frincko
21837.04.221837.04.23Rozdziele51Joannes BajusCatholicmaleMathias BajusAnastasia Paulak
31837.04.261837.04.27Rozdziele67Basilius FrintzkoCatholicmaleStephanus FrintzkoAnna Dziadok
41837.04.261837.04.27Rozdziele71Rosalia KaczurCatholicfemaleJoannes KaczurThecla Tylawski
51837.05.011837.05.02Rozdziele26Anna AkymykCatholicfemaleNicolaus AkymykMaria Grabania
61837.05.061837.05.07Rozdziele41Eva FrintzkoCatholicfemalePantelimon FrintzkoMaria Frintzko
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00016.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.