Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1837)

Page 16 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11837.04.12Rozdziele13Anna KaczurCatholicfemaleJoannes KaczurMaria Frincko
21837.04.22Rozdziele51Joannes BajusCatholicmaleMathias BajusAnastasia Paulak
31837.04.26Rozdziele67Basilius FrintzkoCatholicmaleStephanus FrintzkoAnna Dziadok
41837.04.26Rozdziele71Rosalia KaczurCatholicfemaleJoannes KaczurThecla Tylawski
51837.05.01Rozdziele26Anna AkymykCatholicfemaleNicolaus AkymykMaria Grabania
61837.05.06Rozdziele41Eva FrintzkoCatholicfemalePantelimon FrintzkoMaria Frintzko
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00016.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.