Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1837)

Page 18 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11837.08.03Rozdziele54Stephanus BubniakCatholicmaleJoannes BubniakEva TylawskaNB father is noted as illegitimate; mother as legitimate. First time mother's surname is specified apart from her father's or husband's.
21837.08.22Rozdziele25Mathias GrabaniaCatholicmalePetrus GrabaniaMaria Lepak
31837.08.28Rozdziele15Stephanus KocurCatholicmaleMichael KocurMaria Piernak
41837.09.20Rozdziele49Rosalia TylawskiCatholicfemaleJoannes TylawskiMaria Chomik
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00018.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.