Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1837)

Page 19 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11837.10.05Rozdziele44Joannes TelepCatholicmaleAlexius TelepEva Lizak
21837.10.14Rozdziele19Claudia ?CatholicfemaleIllegitimate? ?Anna ?The mother is also illegitimate and her father is unknown
31837.10.15Rozdziele42Stephanus DraganCatholicmaleSimeon DraganAnna Prokipczak
41837.10.28Rozdziele26Demetrius TyndirCatholicmaleTheodorus TyndirAnastasia Akymik
51837.11.04Rozdziele9Anna TylawskiCatholicfemaleJoannes TylawskiAnastasia Dragan
61837.12.01Rozdziele14Maria KarlakCatholicfemaleDaniel KarlakMaria Borsuk
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00019.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.