Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1838)

Page 22 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11838.04.26Męcina Wielka6Anna MuriankaCatholicfemaleSimeon MuriankaMaria Frincko
21838.04.28Męcina Wielka28Simeon ZagorskiCatholicmaleJoannes ZagorskiAnna Paryłowski
31838.05.12Męcina Wielka31Irina SmakułaCatholicfemaleTheodorus SmakułaCatharina Niemcionek
41838.05.19Męcina Wielka7Michael KarczmarczykCatholicmaleBasilius KarczmarczykRosalia Juszczak
51838.05.14Męcina Wielka84Thalaleus ZywanCatholicmaleIllegitimate? ?Euximia Zywan
61838.05.22Męcina Wielka44Helena ChomkowiczCatholicfemaleGregorius ChomkowiczRosalia Mizik
71838.07.30Męcina Wielka15Stephanus ZywanCatholicmaleMathias ZywanMagdalena Slimak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00022.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.