Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1838–1839)

Page 31 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11838.10.01WapienneSophia SywakCatholicfemaleIllegitimate? ?Eva Sywak
21838.10.19Wapienne3Maria Warcholik or NowuchaCatholicfemaleTheodorus Warcholik or NowuchaPelagia PyrzMaternal grandmother Anna is daughter of Reverend Puchorowski
31839.02.02Wapienne31Rosalia PyrzCatholicfemaleDaniel PyrzAnna Mizik
41839.02.06Wapienne36Theodorus KołtkoCatholicmaleBasilius KołtkoAnastasia Szkyrpan
51839.02.13Wapienne6Simeon PyrzCatholicmaleMichael PyrzMaria Bincarowski
61839.02.17Wapienne43Theodorus FrinckoCatholicmaleBasilius FrinckoMaria Chimczak
71839.03.21Wapienne28Maria NyszczotCatholicfemalePetrus NyszczotAnastasia Szopa
81839.04.14Wapienne37Anna RomanCatholicfemaleTheodorus RomanMaria Murianka
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00031.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.