Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Death records (1848)

Page 312 of dataset 142_6925
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11848.01.01Pstrążne15Joannes HnatykCatholicmale35Naturalis
21848.01.01Pstrążne21Joannes KozakCatholicmale40NaturalisDaniel KozakAnna Bodak
31848.01.07Pstrążne24Maria GuzyiCatholicfemale82EpidemiaJacobus Guzyi
41848.01.07Pstrążne11Euximia DykiCatholicfemale29EpidemiaIgnatius DykiAnna Kicej
51848.01.08Pstrążne6Maria ProkopikCatholicfemale83Pro fameJacobus Prokopik
61848.01.09Pstrążne15Anna HnatykCatholicfemale43EpidemiaJacobus HnatykAnna Murianka
71848.01.11Pstrążne15Michael HnatikCatholicmale11EpidemiaJoannes HnatikEva Steranczak
81848.01.16Pstrążne6Joannes ProkopikCatholicmale44Epidemia
91848.01.18Pstrążne16Andreas HnatikCatholicmale4EpidemiaMichael HnatikMaria Cucura
101848.01.18Pstrążne14Anna KopczaCatholicfemale19EpidemiaStephanus KopczaMaria Cucura
111848.01.20Pstrążne17Anastasia ThorikCatholicfemale20EpidemiaGabriel ThorikEuphimia Leszkowicz
121848.01.20Pstrążne21Andreas KozakCatholicmale13EpidemiaStephanus KozakMaria Kopcza
131848.01.20Pstrążne21Christina KozakCatholicfemale15EpidemiaStephanus KozakAnastasia Prokipczak
141848.01.25Pstrążne15Agripina HnatykCatholicfemale14EpidemiaAnna Hnatyk
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00312.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.