Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1851–1852)

Page 381 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11851.10.27Pstrążne6Helena ProkopikCatholicfemaleElias ProkopikEuximia Rachel
21851.12.24Pstrążne12Daniel LepakCatholicmaleTheodorus LepakCatharina Fetz
31852.02.01Pstrążne1Gregorius KołtkoCatholicmaleMichael KołtkoEuximia Kozak
41852.02.09Pstrążne18Basilius ChimlakCatholicmaleFranciscus ChimlakAnastasia Kopcza
51852.05.10Pstrążne11Simeon DykiCatholicmaleMathias DykiAnna Juszczak
61852.10.12Pstrążne21Andreas KołtkoCatholicmalePetrus KołtkoAnna Kozak
71852.10.29Pstrążne19Rosalia StaszczakCatholicfemaleJoannes StaszczakAnna Warcholik
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00381.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.