Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1854–1855)

Page 383 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11854.08.24Pstrążne12Maria LepakCatholicfemaleAndreas LepakAnna Staszczak
21854.10.13Pstrążne11Thomas DykiCatholicmaleMathias DykiAnna Juszczak
31855.03.01Pstrążne21Eva KołtkoCatholicfemalePetrus KołtkoAnna Kozak
41855.11.02Pstrążne9Maria StaszczakCatholicfemaleJosephus StaszczakJulianna Walewski
51855.11.07Pstrążne19Anastasia StaszczakCatholicfemaleJoannes StaszczakAnna Warcholik
61855.11.21Pstrążne1Matrona KołtkoCatholicfemaleMichael KołtkoEuximia Kozak
71855.12.21Pstrążne27Anna KowtkoCatholicfemaleGregorius KowtkoEufrozina Kopczak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00383.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.