Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1854–1856)

Page 390 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11854.03.05Pstrążne16Georgius Hnatik221Rosalia Kołtko23Michael HnatikMaria CucuraBasilius KołtkoMaria Dragan
21856.06.08Pstrążne3Joannes Fedorczak242Maria Prokopczak23Michael FedorczakAnna GuzySimeon ProkopczakAnna Tylawski
31856.10.27Pstrążne74Onuphrius Smarz28Yes13Anna Grabania15Joannes SmarzAnna BajusMichael GrabaniaParascevia Cucułowych
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00390.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.