Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1851–1852)

Page 398 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11851.12.23Rozdziele16Stephanus KocurCatholicmaleCosma KocurHelena Tylawski
21852.01.11Rozdziele45Josephus HolutaCatholicmaleBasilius HolutaThecla Tylawski
31852.01.20Rozdziele33Stephanus GrabaniaCatholicmaleGregorius GrabaniaAnastasia Borsuk
41852.04.25Rozdziele43Thecla DudraCatholicfemaleJoannes DudraAnna Tylawski
51852.05.08Rozdziele44Theodorus TelepCatholicmaleMichael TelepAnastasia Dudra
61852.05.14Rozdziele2Athanasius OnyszczakCatholicmaleJoannes OnyszczakMaria Pyrz
71852.08.23Rozdziele46Petrus TelepCatholicmaleOnuphrius TelepAnna Dudra
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00398.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.