Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1854)

Page 401 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11854.03.14Rozdziele11Maria NowakCatholicfemaleJosephus NowakRosalia Tylawski
21854.04.25Rozdziele55Irina TeleppCatholicfemaleDaniel TeleppAnastasia Dudra
31854.05.01Rozdziele54Rosalia BubniakCatholicfemaleJoannes BubniakEva Tylawski
41854.06.11Rozdziele62Joannes PrzybyłaCatholicmaleBasilius PrzybyłaAnastasia Dziadyk
51854.09.17Rozdziele61Maria KaczorCatholicfemaleBasilius KaczorThecla Dziadok
61854.09.21Rozdziele39Rosalia DraganCatholicfemaleTheodorus DraganAnastasia Wozniak
71854.10.02Rozdziele47Michael MyscowskiCatholicmaleBasilius MyscowskiAnna Kłapacz
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00401.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.