Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1853–1856)

Page 404 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11856.07.19Rozdziele54Anna BubniakCatholicfemaleJoannes BubniakEva Tylawski
21856.07.20Rozdziele73Euphimia BorsukCatholicfemaleTheodorus BorsukJustinna Kocur
31856.07.22Rozdziele72Elias DraganCatholicmaleNicolaus DraganBarbara Herman
41856.08.17Rozdziele76Matheas TylawskiCatholicmaleStephanus TylawskiEva Frincko
51856.08.28Rozdziele67Andreas PyrzCatholicmaleJoannes PyrzRosalia Frincko
61856.10.15Rozdziele59Thomas BajusCatholicmaleStephanus BajusRosalia Tylawski
71853.12.07Rozdziele92Clementine KiebakCatholicfemaleAndreas KiebakAntonina SembratowiczRecord out of sequence. Probably imported from a different parish register when the new priest took office.
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00404.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.