Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1858)

Page 436 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11858.01.13Pstrążne19Basilius StaszczakCatholicmaleStephanus StaszczakAnna Zelem
21858.01.23Pstrążne5Tecla WarcholikCatholicfemaleDaniel WarcholikMaria Dziki
31858.04.10Pstrążne11Rosalia DykiCatholicfemaleMathias DykiAnna JuszczakNB maternal grandmother is given a masculine name, 'Mathias'. Not sure what this is supposed to be.
41858.05.07Pstrążne21Irina KołtkoCatholicfemalePetrus KołtkoAnna Kozak
51858.06.25Pstrążne27Justina KołtkoCatholicfemaleGregorius KołtkoEufrosina Kopcza
61858.10.28Pstrążne10Parascevia SmarzCatholicfemalePhilippus SmarzRosalia Szopa
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00436.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.