Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1839)

Page 44 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11839.03.11Rozdziele48Maria DudraCatholicfemaleElias DudraAnna Rusyn
21839.05.11Rozdziele12Anna DraganCatholicfemaleJoannes DraganHelena Kruk
31839.06.11Rozdziele59Petrus BajusCatholicmaleJoannes BajusAnna Tylawski
41839.08.03Rozdziele57Basilius TelepCatholicmaleAlexius TelepAnna Tylawski
51839.08.09Rozdziele55Stephanus TelepCatholicmaleDaniel TelepEva Kołtko
61839.08.13Rozdziele3Rosalia CieplikCatholicfemaleJoannes CieplikMaria Dragan
71839.08.23Rozdziele24Michael WancaCatholicmaleJoannes WancaMaria Wozniak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00044.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.