Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1839)

Page 45 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11839.09.05Rozdziele2Michael OnyszczakCatholicmaleJoachimus OnyszczakEva Telep
21839.09.05Rozdziele63Joannes CapCatholicmalePantalemon CapMaria Łanca
31839.11.03Rozdziele67Maria FrinckoCatholicfemaleStephanus FrinckoAnna Dziadok
41839.11.08Rozdziele30Stephanus DraganCatholicmaleJoannes DraganAnna Tylawski
51839.11.16Rozdziele8Stephanus TylawskiCatholicmaleAlexius TylawskiMaria Karlak
61839.12.02Rozdziele36Petrus DraganCatholicmaleMaximilianus DraganAnastasia Frincko
71839.12.07Rozdziele50Basilius HawrylakCatholicmaleJoannes HawrylakMaria PregnarAnna Frincko [214] (Alexius Hawrilak's [3941] second wife) is erroneously stated to be his paternal grandmother.
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00045.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.