Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Death records (1857–1858)

Page 461 of dataset 142_6925
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11857.01.29Rozdziele29Basilius DraganCatholicmale34OrdinariaJoannes Dragan
21857.02.25Rozdziele9Joannes TylawskiCatholicmale65Ordinaria
31857.03.05Rozdziele11Basilius TylawskiCatholicmale57Ordinaria
41857.03.07Rozdziele88Daniel DziadokCatholicmale56Hectica
51857.04.12RozdzieleThomas KaczorCatholicmale55Ordinaria
61857.06.24Rozdziele14Stephanus BorsukCatholicmale2 1/2HustusJosefus BorsukMaria Karlak
71857.07.19Rozdziele8Maria TelawskiCatholicfemale2HustusMichael TylawskiAnna Hotulowyck
81857.08.07Rozdziele10Josephus KocurCatholicmale1 7/12OrdinariaNicolaus KocurPellagia Dudra
91857.08.15Rozdziele64Petrus DudraCatholicmale1 1/12OrdinariaTheodorus DudraRosalia Myscowski
101857.12.15Rozdziele20Andreas DraganCatholicmale21in igne combustus
111858.01.02Rozdziele49Anna TelawskiCatholicfemale52OrdinariaJoannes Telawski
121858.01.20Rozdziele51Mathias BajusCatholicmale58Dolor capitis ex hustno
131858.03.27Rozdziele39Joannes MłynarczykCatholicmale7/12hustusStephanus MłynarczykAnna Młynarczyk
141858.05.24Rozdziele2Rosalia OnyszczakCatholicfemale1/12post obductus nem sepulta est morta ordinariaJoannes OnyszczakEva Onyszczak
151858.06.06Rozdziele86Joannes DraganCatholicmale7/12TussisTheodorus DraganAnastasia Dragan
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00461.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.