Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1844–1845)

Page 136 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11844.06.14Pstrążne3Petrus SzpakCatholicmaleAlexius SzpakPelagia Warcholik
21844.07.01Pstrążne4Joannes KopczaCatholicmaleJoannes KopczaEva Bodak
31844.08.09Pstrążne1Martha KołtkoCatholicfemaleBasilius KołtkoMaria Dragan
41844.07.28Pstrążne11Martha DykiCatholicfemaleIllegitimate? ?Euximia Dyki
51844.11.16Pstrążne12Anastasia LepakCatholicfemaleTheodorus LepakCatharina Fetz
61845.01.28Pstrążne22Tatianna SzpakCatholicfemaleGeorgius SzpakPelagia Hnatyk
71845.02.20Pstrążne28Eva MuriankaCatholicfemaleJosephus MuriankaMaria Kozak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00136.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.