Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Birth records (1901)

Page 51 of dataset 1149_11
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11901.10.07Pstrążne9Euphrosina BorsukCatholicfemaleMathias BorsukMaria Staszczak
21901.10.13Pstrążne33Justina HnatykCatholicfemaleMarcelus HnatykAnna Kopcza
31901.10.18Pstrążne25Anastasia DykyCatholicfemaleJosephus DykyParascevia Smarz
41901.10.31Pstrążne6Lucas HnatykCatholicmaleThimothaeus HnatykAnastasia Perz
51901.12.03Pstrążne8Nicolaus KołtkoCatholicmaleMathias KołtkoParascevia Kozak
61901.12.30Pstrążne32Tatianna CucuraCatholicfemaleJoannes CucuraJulia Lepak
71901.01.01Rozdziele125Melania KocurCatholicfemaleBasilius KocurJustyna Kocur
81901.01.03Rozdziele18Basilius BorsukCatholicmalePetrus BorsukJustyna Tylawski
91901.01.12Rozdziele65Anastasia KomaraCatholicfemaleSimeo KomaraAnna Prybyło
101901.03.03Rozdziele105Joannes BubniakCatholicmaleTheodorus BubniakPelagia Dragan
111901.03.09Rozdziele104Joannes SołtysCatholicmalePetrus SołtysMaria Baius
121901.03.16Rozdziele78Rosalia KaczorCatholicfemaleNicolaus KaczorJustina Borsuk
131901.03.17Rozdziele15Georgius KocurCatholicmaleTheodorus KocurHelena Hrynia
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ed814c90387c3a129cce5a5c45a1b3e061fb871fb3c4657ba6fbf2adbe836812_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.