Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Birth records (1903)

Page 79 of dataset 1149_11
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11903.10.04Męcina Wielka47Marion SłymakCatholicmaleIllegitimate? ?Maria Słymak
21903.10.30Męcina Wielka55Demetrius JuszczakCatholicmaleElias JuszczakJoanna Boryk
31903.11.08Męcina Wielka63Joannes JarosiewiczCatholicmalePaulus JarosiewiczSophia Josciminski
41903.01.03Pstrążne22Josephus SzpakCatholicmaleConstantinus SzpakAnastasia Szewczyk
51903.01.28Pstrążne40Paulus ChymczakCatholicmalePetrus ChymczakJulia Cucura
61903.02.27Pstrążne8Dionisius KołtkoCatholicmaleMathias KołtkoParascevia Kozak
71903.04.13Pstrążne2Josephus FedorczakCatholicmaleJacobus FedorczakJulianna Hnatyk
81903.05.27Pstrążne27Cosma KołtkoCatholicmalePaulus KołtkoMaria Bazarnyk
91903.08.27Pstrążne27Vladimirus StaszczakCatholicmaleSimeo StaszczakAnastasia Kołtko
101903.09.02Pstrążne25Olga CucuraCatholicfemaleJoannes CucuraThecla Warchołyk
111903.10.30Pstrążne11Lucas DykyCatholicmaleBasilius DykyAnna Guzyj
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/3ced1298ac8115a3263d8b6de921ac26c28472c227540e0ebdf19ecf8f6ba80c_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.