Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1834-1870

Return to phlonx.com
 

Birth records (1861)

Page 54 of dataset 1149_5
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
161861.06.251861.06.27Rozdziele54Anastasia BubniakCatholicJoannes BubniakEva Tylawski
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/dcb65ab57ca9bea17c0f34cca4f50537179337b72da00c5501458addcd4a950b_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.