Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1826)

Page 205 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11826.08.13Rozdziele44Gregorius TelepCatholicmaleAlexius TelepMarianna Frincko
21826.09.03Rozdziele55Anna BarszczCatholicfemalePantaleon BarszczPelagia Telep
31826.09.07Rozdziele16Tatianna KocurCatholicfemaleMichael KocurMarianna Piernak
41826.10.07Rozdziele64Marianna DudraCatholicfemaleJoannes DudraAnna Telawski
51826.10.17Rozdziele41Anastasia FrinckoCatholicfemalePantalemon FrinckoMarianna Frincko
61826.11.01Rozdziele16Erasmus TelawskiCatholicmalePetrus TelawskiMarianna Kocur
71826.11.27Rozdziele8Joannes TylawskiCatholicmaleAlexius TylawskiMaria Karlak
81826.11.20Rozdziele62Marianna PrzybyłaCatholicfemaleJoannes PrzybyłaAnastasia Telawski
91826.11.20Rozdziele14Anna KarlakCatholicfemaleJoannes KarlakMarianna Dudra
101826.12.03Rozdziele65Pelagia BajusCatholicfemaleJoannes BajusXenia Dziadok
111826.12.08Rozdziele44Gregorius TelepCatholicmaleIllegitimate? ?Rosalia Telep
121826.12.10Rozdziele16Anna KocurCatholicfemaleIllegitimate? ?Barbara Kocur
131826.12.12Rozdziele47Basilius MyscowskiCatholicmalePetrus MyscowskiMaria Kaczur
141826.12.22Rozdziele12Spiridon TelawskiCatholicmaleJacobus TelawskiAnna Juszczak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00205.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.