Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1829–1830)

Page 211 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11829.12.08Rozdziele17Maria DraganCatholicfemaleMarcus DraganAnastasia Wozniak
21829.12.18Rozdziele3Anna BajusCatholicfemaleTheodorus BajusAnastasia Ciepły
31829.12.18Rozdziele3Maria BajusCatholicfemaleTheodorus BajusAnastasia Ciepły
41829.12.28Rozdziele65Basilius BajusCatholicmaleJoannes BajusEuximia Dziadok
51830.01.28Rozdziele23Rosalia DziadokCatholicfemaleAndreas DziadokAnna Frincko
61830.01.30Rozdziele45Petrus HolutaCatholicmaleGregorius HolutaMaria Grabania
71830.02.01Rozdziele46Petrus GrabaniaCatholicmaleJoannes GrabaniaAnna Telep
81830.02.01Rozdziele2Stephanus OnyszczakCatholicmaleJoachimus OnyszczakEva Telep
91830.03.05Rozdziele59Petrus DraganCatholicmaleJosaphatus DraganAnastasia Frincko
101830.04.04Rozdziele45Basilius HolutaCatholicmaleJoannes HolutaBarbara Kocur
111830.04.04Rozdziele10Maria TylawskiCatholicfemaleAndreas TylawskiMaria Kaczur
121830.05.05Rozdziele31Basilius HermannCatholicmaleGeorgius HermannMaria PrzybyłaError: Copy places this record in March but May is assumed because of its place on the page.
131830.05.26Rozdziele50Simeon HawrylakCatholicmaleJoannes HawrylakMaria Pregnar
141830.06.01Rozdziele44Rosalia TelepCatholicfemaleAlexius TelepMaria Frincko
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00211.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.