Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1841)

Page 139 of dataset 142_6925
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11841.01.051841.01.07Rozdziele25Stephanus GrabaniaCatholicmaleSimeon GrabaniaAnna Piernak
21841.01.171841.01.18Rozdziele52Gregorius KaczorCatholicmaleThimotheus KaczorThecla Bubniak
31841.01.221841.01.24Rozdziele50Gregorius KocurCatholicmaleJoannes KocurMaria Grabania
41841.01.271841.01.28Rozdziele14Rosalia KarlakCatholicfemaleDaniel KarlakMaria Borsuk
51841.02.041841.02.07Rozdziele6Petrus BajusCatholicmaleStephanus BajusMaria Bil
61841.02.101841.02.11Rozdziele26Basilius TyndirCatholicmaleTheodorus TyndirAnastasia Jacymik
71841.02.101841.02.11Rozdziele39Justina WozniakCatholicfemaleJoannes WozniakAnna Dyki
81841.03.061841.03.07Rozdziele51Anna BajusCatholicfemaleMathias BajusAnastasia Paulak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00139.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.