Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1841)

Page 139 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11841.01.05Rozdziele25Stephanus GrabaniaCatholicmaleSimeon GrabaniaAnna Piernak
21841.01.17Rozdziele52Gregorius KaczorCatholicmaleThimotheus KaczorThecla Bubniak
31841.01.22Rozdziele50Gregorius KocurCatholicmaleJoannes KocurMaria Grabania
41841.01.27Rozdziele14Rosalia KarlakCatholicfemaleDaniel KarlakMaria Borsuk
51841.02.04Rozdziele6Petrus BajusCatholicmaleStephanus BajusMaria Bil
61841.02.10Rozdziele26Basilius TyndirCatholicmaleTheodorus TyndirAnastasia Jacymik
71841.02.10Rozdziele39Justina WozniakCatholicfemaleJoannes WozniakAnna Dyki
81841.03.06Rozdziele51Anna BajusCatholicfemaleMathias BajusAnastasia Paulak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00139.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.