Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1844)

Page 151 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11844.06.01Rozdziele25Julia GrabaniaCatholicfemalePetrus GrabaniaMaria Lepak
21844.06.15Rozdziele50Theodorus KocurCatholicmaleJoannes KocurMaria GrabaniaHuc usque vactinavit Vaigt: 'Vaigt vaccinated up to here.'
31844.09.07Rozdziele60Joannes TeleppCatholicmalePetrus TeleppThecla Widłak
41844.09.10Rozdziele60Stephanus TeleppCatholicmalePetrus TeleppRosalia Grabania
51844.09.11Rozdziele20Maria DraganCatholicfemaleJoannes DraganAnna Tylawski
61844.09.12Rozdziele2Maria OnyszczakCatholicfemaleJoachimus OnyszczakEva Telepp
71844.09.28Rozdziele21Josaphatus KaczorCatholicmaleTheodorus KaczorPelagia Koladyczyk
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00151.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.