Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1845)

Page 153 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11845.01.05Rozdziele64Maria DudraCatholicfemaleTheodorus DudraRosalia Myscowski
21845.02.04Rozdziele37Basilius DraganCatholicmaleJoannes DraganMaria Juszczak
31845.02.10Rozdziele63Gregorius CapCatholicmalePantelejmonus CapMaria Łanca
41845.02.23Rozdziele33Justina GrabaniaCatholicfemaleGregorius GrabaniaAnastasia Borsuk
51845.03.05Rozdziele21Christina KaczorCatholicfemaleIllegitimate? ?Praxedis Kaczor
61845.03.29Rozdziele52Basilius BubniakCatholicmaleFelix BubniakMaria Kaczor
71845.04.08Rozdziele27Joannes TyndirCatholicmaleStephanus TyndirPelagia Lizak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00153.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.