Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1845)

Page 154 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11845.04.25Rozdziele10Justina KocurCatholicfemaleNicolaus KocurAnna Tylawski
21845.05.10Rozdziele24Basilius DraganCatholicmaleMarcus DraganAnna Kołtko
31845.05.29Rozdziele24Maria WancaCatholicfemaleJosephus WancaRosalia Tylawski
41845.06.13Rozdziele28Maria TyndirCatholicfemaleJoannes TyndirAnna Cap
51845.06.21Rozdziele61Petrus PregnarCatholicmaleJoannes PregnarThecla Dziadok
61845.06.27Rozdziele57Petrus TeleppCatholicmaleAlexius TeleppAnna Tylawski
71845.06.29Rozdziele42Eva DraganCatholicfemaleSimeon DraganAnna Prokopik
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00154.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.