Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1845)

Page 155 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11845.07.16Rozdziele59Andreas BorsukCatholicmaleTheodorus BorsukEva Tylawski
21845.07.18Rozdziele18Stephanus BorsukCatholicmaleJoannes BorsukMaria Pyrz
31845.07.19Rozdziele67Euphimia ?CatholicfemaleIllegitimateJoannes ?Maria Sywak
41845.07.30Rozdziele8Anastasia TylawskiCatholicfemaleAlexius TylawskiMaria Karlak
51845.08.21Rozdziele3Michael BajusCatholicmaleDaniel BajusPelagia Pyrz
61845.08.29Rozdziele18Anna BorsukCatholicfemaleOniphrius BorsukPelagia Szpak
71845.09.22Rozdziele26Joannes AkymikCatholicmaleNicolaus AkymikMaria Grabania
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00155.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.