Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1845)

Page 156 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11845.10.04Rozdziele66Gregorius GrabaniaCatholicmaleOnuphrius GrabaniaMaria Tylawski
21845.10.14Rozdziele5Justina TylawskiCatholicfemaleAthanasius TylawskiAnna Chomik
31845.10.18Rozdziele39Jacobus MłynarCatholicmaleStephanus MłynarAnna Pregnar
41845.11.08Rozdziele34Anna TylawskiCatholicfemaleStephanus TylawskiMaria Kruk
51845.11.28Rozdziele8Mathias TylawskiCatholicmaleMichael TylawskiAnna Holuta
61845.12.24Rozdziele29Anna DraganCatholicfemaleBasilius DraganAnastasia Tylawski
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00156.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.