Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1837)

Page 17 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11837.05.08Rozdziele46Rosalia GrabaniaCatholicfemaleJoannes GrabaniaAnna Telep
21837.06.14Rozdziele18Helena BorsukCatholicfemaleJoannes BorsukMaria Pyrz
31837.06.18Rozdziele25Theodorus GrabaniaCatholicmaleSimeon GrabaniaAnna Piernak
41837.07.01Rozdziele3Justina CieplikCatholicfemaleJoannes CieplikMaria Dragan
51837RozdzieleJoannes GrabaniaCatholicmaleSimeon GrabaniaMaria BajusBirth month is July but date is not specified.
61837.07.10Rozdziele17Petrus DraganCatholicmaleMarcus DraganAnastasia Wozniak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00017.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.