Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1851)

Page 397 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11851.11.12Rozdziele24Michael WancaCatholicmaleJosephus WancaRosalia Tylawski
21851.11.14Rozdziele54Michael BubniakCatholicmaleJoannes BubniakEwa TylawskiNB no mention of father's illegitimate birth.
31851.11.17Rozdziele39Maria MłynarCatholicfemaleStephanus MłynarAnna Pregnar
41851.11.26Rozdziele55Joannes TeleppCatholicmaleDaniel TeleppAnastasia Dudra
51851.11.29Rozdziele42Anna DudraCatholicfemaleJoannes DudraJustina Tylawski
61851.12.09Rozdziele29Maria DraganCatholicfemaleBasilius DraganRosalia Lizak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00397.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.