Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1852–1853)

Page 399 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11852.11.18Rozdziele12Justina TylawskiCatholicfemaleDaniel TylawskiAnna Borsuk
21853.01.02Rozdziele9Daniel TylawskiCatholicmaleStephanus TylawskiEva Frincko
31853.02.18Rozdziele39Maria DraganCatholicfemaleTheodorus DraganAnastasia Wozniak
41853.05.16Rozdziele60Maria TelepCatholicfemalePetrus TelepThecla Widłak
51853.04.13Rozdziele18Joannes BorsukCatholicmaleOnuphrius BorsukPelagia SzpakHuc usque vaicinuvit Zaluski Med. Biunt...
61853.08.26Rozdziele66Stephanus GrabaniaCatholicmaleOnuphrius GrabaniaMaria Tylawski
71853.09.29Rozdziele27Joannes CapCatholicmaleMichael CapMaria Tindir
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00399.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.