Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1857)

Page 440 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11857.06.10Rozdziele32Theodorus LyzakCatholicmaleJoannes LyzakAnna Juszczak
21857.06.29Rozdziele39Joannes MłynarczykCatholicmaleStephanus MłynarczykAnna Pregnar
31857.08.06Rozdziele64Stephanus DudraCatholicmaleJosephus DudraEva Tylawski
41857.09.07Rozdziele86Joannes DraganCatholicmaleTheodorus DraganAnastasia Wozniak
51857.09.22Rozdziele12Anna DraganCatholicfemaleDemetrius DraganVictoria Szurczaka
61857.09.22Rozdziele14Minadora BorsukCatholicfemaleIllegitimate? ?Maria Borsuk
71857.12.06RozdzieleBarbara SiwakCatholicfemaleIllegitimate? ?Maria Siwak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00440.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.