Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1890)

Page 5 of dataset 1149_10
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11890.05.20Rozdziele64Pelagia DudraCatholicfemaleJoannes DudraMaria Kułenycz
21890.05.20Rozdziele64Justina FrynczkoCatholicfemaleTheodorus FrynczkoAnastasia Wanca
31890.05.29Rozdziele119Helena TylawskiCatholicfemaleDaniel TylawskiMaria Telep
41890.06.01Rozdziele76Petrus TylawskiCatholicmaleDaniel TylawskiMaria Telep
51890.06.12Rozdziele111Joannes TylawskiCatholicmaleMathias TylawskiAnastasia Bajus
61890.06.17Rozdziele60Febronia TelepCatholicfemaleMichael TelepAnastasia Bubniak
71890.06.20Rozdziele66Petrus GrabaniaCatholicmaleJoannes GrabaniaMaria Lepak
81890.06.20Rozdziele66Thecla GrabaniaCatholicfemaleJoannes GrabaniaMaria Lepak
91890.07.09RozdzielePetrus KocurCatholicmaleIllegitimate? ?Barbara Kocur
101890.07.14Rozdziele96Martha TelepCatholicfemaleGregorius TelepAnna Frynczko
111890.07.27RozdzieleMaria DudraCatholicfemalePetrus DudraAnastasia Lokacz
121890.08.19Rozdziele37Maria DraganCatholicfemaleNicolaus DraganIrina Borsuk
131890.10.09Rozdziele24Justina WancaCatholicfemaleMichael WancaAnna Kaczor
141890.10.20Rozdziele60Lucas TelepCatholicmaleJosaphat TelepMaria Backo
151890.11.01Rozdziele86Josephus DraganCatholicmaleGeorgius DraganAnastasia Onyszczak
161890.10.31Rozdziele26Anastasia GrabaniaCatholicfemaleBasilius GrabaniaMaria Dragan
171890.10.28Rozdziele109Maria WancaCatholicfemaleJoannes WancaTacianna Kaczor
181890.11.16Rozdziele48Michael GrabaniaCatholicmaleHerasimus GrabaniaAnna Smakuła
191890.11.27Rozdziele41Maria FrynczkoCatholicfemaleJoannes FrynczkoAnna Borsuk
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/2f2099358de9e07bc404015a8ad23e0f88e8355313171df3f5a0c95c355006b2_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.