Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1841–1842)

Page 142 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11841.10.16Rozdziele34Thomas TylawskiCatholicmaleStephanus TylawskiMaria Kruk
21841.10.17Rozdziele2Thimotheus GrabaniaCatholicmaleSimeon GrabaniaMaria Bajus
31841.11.05Rozdziele56Demetrius WidłakCatholicmaleStephanus WidłakAnastasia Fryncko
41841.11.14Rozdziele53Maria BubniakCatholicfemaleJosephus BubniakEva Telepp
51841.11.20Rozdziele9Matheus TylawskiCatholicmaleStephanus TylawskiEva Frincko
61841.12.10Rozdziele54Anna BubniakCatholicfemaleJoannes BubniakEva Tylawski
71842.01.01Rozdziele11Anastasia TylawskiCatholicfemaleBasilius TylawskiAnna Bajus
81842.01.09Rozdziele25Basilius GrabaniaCatholicmalePetrus GrabaniaMaria Lipak
91842.01.20Rozdziele40Maria PregnarCatholicfemaleTheodorus PregnarAnna Lizak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00142.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.