Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1843–1844)

Page 148 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11843.10.25Rozdziele46Demetrius GrabaniaCatholicmaleJoannes GrabaniaAnna Dudra
21843.12.09Rozdziele39Andreas WozniakCatholicmaleJoannes WozniakAnna Dudra
31843.12.10Rozdziele10Rosalia TylawskiCatholicfemaleAndreas TylawskiAnna Frincko
41844.01.04Rozdziele10Basilius KacurCatholicmaleNicolaus KacurAnna Tylawski
51844.01.17Rozdziele72Joannes DraganCatholicmaleNicolaus DraganBarbara Herrmann
61844.02.07Rozdziele6Maria DziadokCatholicfemaleThimotheus DziadokPraxedis Bajus
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00148.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.